Sunday, December 16, 2018

 

 

Brødrene Sætran

Brødrene Sætran er et transportfirma, etablert i 1936, med tilholdsted på Smøla, og med terminal i Kristiansund på Nordmøre. Vi frakter gods og varer av alle slag. Vi har egne biler som dekker det meste av Møreregionen, og ruter til Trondheim og Østlandet. Sammen med våre samarbeidspartnere er vi behjelpelig med frakter som dekker hele vårt langstrakte land.

Ved vårt anlegg på sætran, driver vi miljøstasjon, hvor vi tar imot alt av avfall. Vi kan også tilby avfallscontainere for uteie, i ulike størrelser fra 5 til 35 kubikk.

Smøla

Åpen miljøstasjon

onsdag kl 12.00 - 18.00
fredag kl 12.00 - 15.30
      telefon: 715 40 204          e-post: je-eg@online.no          faks: 715 40 319

     


    (C)   -  produsert og publisert med ROW fra Ramvik.no

    (C) ramvik.no